Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Pro odborníky

VOLNÁ KAPACITA ZDVOP V JMK VČETNĚ DATABÁZE PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY

VOLNÁ KAPACITA AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO MATKY S DĚTMI

 

Zápis z konzultačních dnů 29. a 30.10.2018 s OSPOD

Zápis z konzultačních dnů 2. a 3.5.2019 s OSPODZápis z konzultačních dnů 22.07. a 23.07.2020 s OSPOD

Zápis z konzultačních dnů 16.09. a 17.09.2020 s OSPODZápis z konzultačních dnů 27.07. a 29.07.2021 s OSPOD

 

Směrnice MPSV - vedení spisové dokumentace

Analýza o realizaci asistovaných styků

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD I. část

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD II. část

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD III. část

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD IV. část

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD V. část

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD VI. částOdpovědi MPSV na dotazy OSPOD VII. částOdpovědi MPSV na dotazy OSPOD VIII. část

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD IX. část 

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD X. část

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD XI. část 

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD XII. část 

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD XIII. část

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD XIV. část 

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD XV. část

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD XVI. část NOVÉ

 

Zápis z online setkání k vedení spisové dokumentace dle novely ZSPOD - 10.01.2022 

Zápis z online setkání k novele ZSPOD - 21.01.2022 

Vedení kolizního opatrovnictví - metodické doplnění 06-2023 NOVÉ

MPSV - Zajištění ochrany NBD přicházejícím z Ukrajiny - od 09.03.2022 

Odpověď MPSV - Doporučený postup při nevyzvednutí dítěte z MŠ a ŠD (metodika MŠMT)

 

Dotazy a odpovědi NRP podzim 2022

Společně posuzovaná osoba NRP - aktualizace podzim 2022

 

Asistované styky + stanovisko MPSV

Spolupráce škol a OSPOD - otázky a odpovědi 2023

Informace MPSV k postupu organu SPOD v případech záškoláctví

Spolupráce OSPOD a PČR

Výstupy z kontrol SQ SPO na OSPOD JMK

Příklady dobré praxe na OSPOD JMK

Rodičovské kompetence - dostupné služby v okrese Brno - venkov

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD - doporučení pro praxi

Brožurka - dobrá praxe na OSPOD 

Seznam doprovázejících organizací - Mladí dospělí odcházející z pobytových zařízení do dospělého života

 

UNICEF - Nabídka služeb pro NBD

UNICEF - Nabídka služeb pro NBD leták v ukrajinštině

 Přiložené soubory